Wedge Zodia KM-Tour Loft 58 ก้านกราไฟต์ Fujikura Rombax 7E06 Flex R

Wedge Zodia KM-Tour Loft 58 ก้านกราไฟต์ Fujikura Rombax 7E06 Flex R

หมวดหมู่
Wedge
ยี่ห้อ
Zodia
สภาพสินค้า
85%
ราคา
Wedge : Zodia : Wedge Zodia KM-Tour Loft 58 ก้านกราไฟต์ Fujikura Rombax 7E06 Flex R
รายละเอียดเพิ่มเติม

Wedge Zodia KM-Tour

Loft 58

ก้านกราไฟต์ Fujikura Rombax 7E06 Flex R

นุ่มมาก สปินจัดมาก หายากมากกกกก