ก้านไดรเวอร์ Tour AD BB-6 Flex S

ก้านไดรเวอร์ Tour AD BB-6 Flex S

หมวดหมู่
Shaft
ยี่ห้อ
All
สภาพสินค้า
85-90%
ราคา
Shaft : All : ก้านไดรเวอร์ Tour AD BB-6 Flex S
รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้านไดรเวอร์ Tour AD BB-6

Flex S

 ความยาวก้านเปล่า 44 นิ้วเมื่อใส่หัวแล้วจะยาว 45.5-45.75 นิ้วนะครับ