ก้านหัวไม้แฟย์เวย์ UST Mamiya ATTAS T2 Flex 7S

ก้านหัวไม้แฟย์เวย์ UST Mamiya ATTAS T2 Flex 7S

หมวดหมู่
Shaft
ยี่ห้อ
All
สภาพสินค้า
85-90%
ราคา
Shaft : All : ก้านหัวไม้แฟย์เวย์ UST Mamiya ATTAS T2 Flex 7S
รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้านหัวไม้แฟย์เวย์ UST Mamiya ATTAS T2

Flex 7S

ความยาวก้านเปล่า 41.75 นิ้ว ใส่แล้วจะยาว 42.5 - 43 นิ้วนะครับ

***ทางร้านมีบริการใส่ประกอบให้นะครับ ชิ้นละ 200 บาท***