Works Golf HyperBlade Premia (หน้าเด้งสุดๆ ชนะแข่งตีไกล) Loft 9.5 ก้าน OBAN Flex S

Works Golf HyperBlade Premia (หน้าเด้งสุดๆ ชนะแข่งตีไกล) Loft 9.5 ก้าน OBAN Flex S

หมวดหมู่
Driver
ยี่ห้อ
Worksgolf
สภาพสินค้า
85-90%
ราคา
Driver : Worksgolf : Works Golf HyperBlade Premia (หน้าเด้งสุดๆ ชนะแข่งตีไกล) Loft 9.5 ก้าน OBAN Flex S
รายละเอียดเพิ่มเติม

Works Golf HyperBlade Premia

(หน้าเด้งสุดๆ ชนะแข่งตีไกลของซีเนียร์ คนอายุ 70 ตี 300 หลา)

Loft 9.5

ก้าน OBAN Flex S