Works Golf Maximax Premia (รุ่นแข่งตีไกล หน้าเด้งเกินกฏ) Loft 10.5 ก้าน UST Mamiya Flex R

Works Golf Maximax Premia (รุ่นแข่งตีไกล หน้าเด้งเกินกฏ) Loft 10.5 ก้าน UST Mamiya Flex R

หมวดหมู่
Driver
ยี่ห้อ
Worksgolf
สภาพสินค้า
90%
ราคา
Driver : Worksgolf : Works Golf Maximax Premia (รุ่นแข่งตีไกล หน้าเด้งเกินกฏ) Loft 10.5 ก้าน UST Mamiya Flex R
รายละเอียดเพิ่มเติม

Works Golf Maximax Premia (รุ่นแข่งตีไกล หน้าเด้งเกินกฏ)

Loft 10.5

ก้าน UST Mamiya Flex R

เสียงใส เด้งเกินกฏ ไกลมากๆครับ