Tsuruya AXEL ZX HM (ออกปี 2015) Loft 9.5-11.5 (ปรับได้) Flex S

Tsuruya AXEL ZX HM (ออกปี 2015) Loft 9.5-11.5 (ปรับได้) Flex S

หมวดหมู่
Driver
ยี่ห้อ
Tsuruya
สภาพสินค้า
85-90%
ราคา
Driver : Tsuruya : Tsuruya AXEL ZX HM (ออกปี 2015) Loft 9.5-11.5 (ปรับได้) Flex S
รายละเอียดเพิ่มเติม

Tsuruya AXEL ZX HM (ออกปี 2015)

Loft 9.5-11.5 (ปรับได้)

Flex S

ตีง่าย ระยะดีมากๆครับ รุ่นนี้สามารถปรับองศาหน้าไม้ได้