Ryoma D-1 (ไกลสุดๆ ซุปเปอร์พรีเมียม) Loft 10.5 ก้าน Ryoma D-1 FS-1 Flex SR

Ryoma D-1 (ไกลสุดๆ ซุปเปอร์พรีเมียม) Loft 10.5 ก้าน Ryoma D-1 FS-1 Flex SR

หมวดหมู่
Driver
ยี่ห้อ
Ryoma
สภาพสินค้า
85-90%
ราคา
Driver : Ryoma : Ryoma D-1 (ไกลสุดๆ ซุปเปอร์พรีเมียม) Loft 10.5 ก้าน Ryoma D-1 FS-1 Flex SR
รายละเอียดเพิ่มเติม

Ryoma D-1 (ไกลสุดๆ ซุปเปอร์พรีเมียม)

Loft 10.5

ก้าน Ryoma D-1 FS-1 Flex SR


เป็นไดรเวอร์ที่ไกลที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ เกรดซุปเปร์พรีเมียม 
ระยะแครี่ไกล สปินตํ่า ตกวิ่ง